Kwaliteit

Care-Point is Kiwa gecertificeerd. Kiwa certificaten en Kiwa keurmerken staan internationaal voor kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Hiermee tonen we aan dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. We laten hiermee zien dat onze organisatie de zaken intern goed op orde heeft, dat we de klant centraal stellen en voordurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing van de hulpverleners. De jeugdhulpverleners van Care-Point zijn altijd hbo geschoold en SKJ geregistreerd.

Care-Point is lid van de Beroepsvereniging van Professionals in sociaal werk (BPSW), een platform voor en een netwerk van sociale professionals. Als lid blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen en als actief lid binnen het regionetwerk Noord dragen we bij aan een sterke identiteit en hoge kwaliteit van de beroepsgroep.

Image
Image
Image
Image

Waar bieden wij ambulante begeleiding

Care-Point biedt begeleiding middels het PGB en ZIN (Zorg In Natura), zij is gecontracteerd door meerdere Gemeenten. Onze ambulant begeleiders zijn onder andere actief in Friensland en in de Gemeenten Steenwijkerland en Meppel.

Missie en Visie


Missie

Maatwerk staat centraal binnen Care-Point. Doordat Care-point een kleine organisatie is maakt dit het persoonlijk en laagdrempelig.

We gaan altijd uit van iemands eigen kracht en niet van zijn of haar tekortkomingen. Het stimuleren van de zelfstandigheid en behouden en/of aanleren van vaardigheden vinden we belangrijk.  De cliënt houdt zelf de regie, samen wordt gezocht naar oplossingen die passend zijn bij de situatie. Hierin is een open communicatie en betrouwbaarheid belangrijk!

Care-Point is er van overtuigt dat een juiste balans noodzakelijk is om goed in je vel te zitten en stimuleert een zinvolle vrije tijd invulling. Sport en spel heeft een positieve uitwerking op lichaam en geest.

Kenmerkend aan de werkwijze binnen Care-Point:

  • een respectvolle en persoonlijke benadering;
  • de vraag van de cliënt staat centraal;
  • betrouwbaarheid en een open communicatie zijn erg belangrijk;
  • we werken oplossing- en systeemgericht.

 

Visie

Care-Point is een jonge, dynamische organisatie van goed opgeleide professionals, welke veel waarde hechten aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Door het Kiwa Kwaliteitssysteem wordt de continuïteit van het verbeterproces gewaarborgd.

We vinden het belangrijk dat de juiste begeleider(s) aan de cliënt gekoppeld wordt, waardoor er op een passend tempo en met de juiste expertise bereikt kan worden wat er binnen de mogelijkheden ligt.

Het stimuleren van de zelfstandigheid en behouden en/of aanleren van vaardigheden vinden we belangrijk. 

Privacy reglement

Care-Point staat voor transparantie, openheid en heldere communicatie, uiteraard wel binnen de grenzen van de AVG wetgeving. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe we met uw gegevens omgaan. Om u goed van dienst te kunnen zijn, worden er verschillende gegevens van u verzameld. U heeft  recht op bescherming van deze gegevens, hoe we dit doen hebben we vastgelegd in ons Privacy reglement.

Meldcode

Care-Point werkt volgens de algemene meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Image

Klachten

Er kunnen momenten voorkomen waarop u niet tevreden bent over de door ons geleverde dienstverlening. We stellen het op prijs als u dit kenbaar maakt zodat wij kunnen werken aan verbetering. Wij adviseren dit eerst te bespreken met degene die het betreft. Lukt dit niet of leidt dit niet tot een oplossing kunt u hier het KWOS formulier (Klacht, Waardering, Opmerking, Suggestie) gebruiken dat bij de aanmeldformulieren in uw map zit. 
Als deze procedure niet leidt tot een oplossing is het ook mogelijk om uw klacht bij een onafhankelijke externe Klachtencommissie Klachtenportaal Zorg in te dienen. In het klachtenreglement kunt u hier meer informatie over vinden.