Kwaliteit

Care-Point is Kiwa gecertificeerd. Kiwa certificaten en Kiwa keurmerken staan internationaal voor kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Hiermee tonen we aan dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. We laten hiermee zien dat onze organisatie de zaken intern goed op orde heeft, dat we de klant centraal stellen en voordurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing van de hulpverleners. De jeugdhulpverleners van Care-Point zijn altijd hbo geschoold en SKJ geregistreerd.

Care-Point is lid van de Beroepsvereniging van Professionals in sociaal werk (BPSW), een platform voor en een netwerk van sociale professionals. Als lid blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen en als actief lid binnen het regionetwerk Noord dragen we bij aan een sterke identiteit en hoge kwaliteit van de beroepsgroep.

Image
Image
Image

Sport

Wij zijn er van overtuigd dat sporten een positieve uitwerking heeft op lichaam en geest. Naast het verbeteren van je conditie, stemming en energie helpt het onder andere ook het verminderen van stress en angsten en heeft het een positieve invloed op het zelfvertrouwen.

Care-Point is supporter van Stichting Dol Fijn, een sportstichting voor mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking in Drachten en omstreken.

Ook steunt Care-Point stichting Opkikker. Zij organiseren Opkikkerdagen voor gezinnen met een ziek kind, waarin ze door middel van heel veel activiteiten de zorgen van ieder gezinslid volledig naar de achtergrond laten verdwijnen.

Image
Image

Partners

Care-Point biedt begeleiding middels het PGB en ZIN (Zorg In Natura), voor ZIN is zij gecontracteerd zorgaanbieder bij:
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Privacy reglement

Care-Point staat voor transparantie, openheid en heldere communicatie, uiteraard wel binnen de grenzen van de AVG wetgeving. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe we met uw gegevens omgaan. Om u goed van dienst te kunnen zijn, worden er verschillende gegevens van u verzameld. U heeft  recht op bescherming van deze gegevens, hoe we dit doen hebben we vastgelegd in ons Privacy reglement.

Meldcode

Care-Point werkt volgens de algemene meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Image

Klachten

Er kunnen momenten voorkomen waarop u niet tevreden bent over de door ons geleverde dienstverlening. We stellen het op prijs als u dit kenbaar maakt zodat wij kunnen werken aan verbetering. Wij adviseren dit eerst te bespreken met degene die het betreft. Lukt dit niet of leidt dit niet tot een oplossing kunt u hier het KWOS (Klacht, Waardering, Opmerking, Suggestie) formulier downloaden waarop u uw klacht in kunt dienen.
Als deze procedure niet leidt tot een oplossing is het ook mogelijk om uw klacht bij een onafhankelijke externe Klachtencommissie Klachtenportaal  Zorg in te dienen. In het klachtenreglement kunt u hier meer informatie over vinden.