Missie en VisieMissie

Maatwerk staat centraal binnen Care-Point. Doordat Care-point een kleine organisatie is maakt dit het persoonlijk en laagdrempelig.

We gaan altijd uit van iemands eigen kracht en niet van zijn of haar tekortkomingen. Het stimuleren van de zelfstandigheid en behouden en/of aanleren van vaardigheden vinden we belangrijk.  De klant houdt zelf de regie, samen wordt gezocht naar oplossingen die passend zijn bij de situatie. Hierin is een open communicatie en betrouwbaarheid belangrijk!

Care-Point is er van overtuigt dat een juiste balans noodzakelijk is om goed in je vel te zitten en stimuleert een zinvolle vrije tijd invulling. Sport en spel heeft een positieve uitwerking op lichaam en geest.

Kenmerkend aan de werkwijze binnen Care-Point:

  • een respectvolle en persoonlijke benadering;
  • de vraag van de cliënt staat centraal;
  • betrouwbaarheid en een open communicatie zijn erg belangrijk;
  • we werken oplossing- en systeemgericht.

 

Visie

Care-Point is een jonge, dynamische en snel groeiende organisatie van goed opgeleide professionals, welke veel waarde hechten aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Door het Kiwa Kwaliteitssysteem wordt de continuïteit van het verbeterproces gewaarborgd.

We vinden het belangrijk dat de juiste begeleider(s) aan de klant gekoppeld wordt, waardoor er op een passend tempo bereikt kan worden wat er binnen de mogelijkheden ligt.

Het stimuleren van de zelfstandigheid en behouden en/of aanleren van vaardigheden vinden we belangrijk. Care-Point zal in 2019 opzoek gaan naar de mogelijkheden om deze missie, naast de ambulante begeleiding ook voort te kunnen zetten in de vorm van een dagbesteding.