Aanmeldprocedure

WMO

1. Aanmelden bij gemeente

Je kunt je aanmelden bij de gemeente waarin je woont. Hier wordt een WMO consulent toegewezen waarmee je in gesprek gaat over je hulpvragen. Samen gaan jullie overleggen wat er nodig is. Er wordt gekeken welke hulp er moet worden ingezet en vanuit welke wet dit moet.

Wanneer uit dit gesprek komt dat Care-Point een passende zorgaanbieder voor je is neemt de gemeente contact met ons op om dit af te stemmen.

2. Gespreksverslag

Van de gemeente ontvang je vervolgens een gespreksverslag waarin de afspraken staan die je met je WMO consulent hebt besproken. Deze stuur je ondertekend terug waarna de begeleiding kan worden opgestart.

3. Intake

Wanneer wij bericht hebben van de gemeente dat het gespreksverslag ondertekend is, nemen we contact met je op om een intake te plannen. We willen graag van je horen wat je belangrijk vindt in de begeleiding, waar je voorkeur ligt en wat je nodig hebt. Dit is voor ons belangrijk om te weten zodat we de juiste begeleider met de juiste expertise aan jou kunnen koppelen. Een goede match vinden we belangrijk, qua expertise maar ook qua persoon. Op deze manier kun je prettig werken aan jou doelen en de beste resultaten behalen.

4. Start begeleiding

Vervolgens komt de hulpverlener waarvan we denken dat deze bij jou past met je kennis maken. Samen maken jullie afspraken over de begeleidingsmomenten en op welke manier jullie gaan werken aan je doelen. 

WLZ

Heb je een WLZ indicatie dan kun je middels een PGB begeleiding bij ons afnemen.

Neem contact met ons op zodat we kunnen afstemmen of wij de begeleiding kunnen leveren die je nodig hebt. Wanneer dit het geval lijkt te zijn plannen we een intake om verder kennis te maken. Hierna kunnen we de begeleider inzetten waarvan we denken dat deze bij jou en je hulpvragen past.

Heb je nog geen WLZ indicatie maar lijkt dit wel passend voor jou situatie? Dan kunnen we je helpen met het aanvragen. Ook bij het aanvragen van Mentorschap, bewindvoering, wajong e.d. kunnen we je helpen.

Eigen bijdrage

Voor ondersteuning vanuit de WMO en vanuit de WLZ wordt een eigen bijdrage gevraagd. Op de website van het CAK (https://www.hetcak.nl) kun je meer informatie vinden over de hoogte van deze eigen bijdrage.

Verwijzing / aanmelding