Medezeggenschap

DOELSTELLING VAN DE CLIËNTENRAAD 

De Cliëntenraad is een officieel advies orgaan dat is ingesteld op basis van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden en heeft tot taak om in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. De cliëntenraad lost niet de individuele signalen of klachten van cliënten op maar kan wel bij meerdere vergelijkbare klachten samen met de directie nauwkeurig gaan kijken naar eventuele tekortkomingen. 

HOE WERKT DE CLIËNTENRAAD? 

De Cliëntenraad vergadert gemiddeld vier keer per jaar, waarbij de directie 2 keer per jaar aanschuift. Zij houdt zich bezig met aandachtspunten vastgesteld door de Cliëntenraad zelf en/of door de directie. 

WIE ZITTEN ER IN DE CLIËNTENRAAD? 

De Cliëntenraad bestaat uit cliënten of hun (wettelijk) vertegenwoordigers, of kan leden bevatten, die op persoonlijke titel benoemd worden. De leden van de Cliëntenraad worden door de Directie van de organisatie benoemd.  

ADVIES AAN DE CLIËNTENRAAD 

Wanneer u van mening bent dat bepaalde onderwerpen of adviezen van belang kunnen zijn voor verbetering van de dienstverlening van Care-Point, dan nodigt de Cliëntenraad u uit deze te sturen aan medezeggenschap@care-point.nl 

INTERESSE IN DE CLIËNTENRAAD? 

Heeft u interesse om deel te nemen aan de Cliëntenraad of wilt u meer informatie? Mail ons gerust via medezeggenschap@care-point.nl 

Uitklapbare tekst met paarse knop en kleinere koppen

LEDEN GEZOCHT VOOR DE CLIËNTENRAAD

Voor de cliëntenraad Care-Point zoeken we betrokken leden die de belangen van onze cliënten willen behartigen. Het is een onbezoldigde functie. Op basis van de adviezen van de cliëntenraad houden wij onze zorg- en dienstverlening scherp. De cliëntenraad praat, namens de cliënten, mee over beleidszaken, geeft advies en is betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

IS DIT U OP HET LIJF GESCHREVEN?

We zoeken leden die bekend zijn en affiniteit hebben met de zorg. Ook is het voor deze functie wenselijk dat u ervaring heeft met of betrokken bent (geweest) bij het ontvangen van onze hulpverlening.

U bent iemand die:

  • Een collegiale verbinder is en iemand die de bruggen kan slaan tussen cliënt en organisatie;
  • Een open, positief-kritische houding heeft;
  • De belangen van cliënten weet te vertalen naar verbeterpunten;
  • De vinger aan de pols houdt bij nieuwe ontwikkelingen om de belangen van cliënten hoog te houden;
  • Gemakkelijk contact maakt en een fijne, collegiale werksfeer weet neer te zetten;
  • Minimaal 4 à 5 keer per jaar beschikbaar is voor een algemene vergadering met de Cliëntenraad;
  • Bekend is met de wet- en regelgeving omtrent zorg dan wel bereid om zich hierin te interesseren.

WAT WIJ BIEDEN

  • U vervult een belangrijke functie binnen onze organisatie, u krijgt van ons de ondersteuning en kennis die u nodig heeft op het gebied van wet- en regelgeving en beleid en de belangrijke, actuele thema’s die een rol spelen binnen de zorg;
  • We zijn een open organisatie waar u nauw bij wordt betrokken en waarin we u van harte welkom heten.

HEEFT U INTERESSE?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u bellen met 06-15268340. Uw motivatie kunt u mailen naar medezeggenschap@care-point.nl. We zien uw reactie met belangstelling tegemoet!