Praktische informatie

Missie & Visie

Missie

Maatwerk staat centraal binnen Care-Point. Doordat Care-point een kleine organisatie is maakt dit het persoonlijk en laagdrempelig.

Onze vakbekwame professionals bieden ambulante begeleiding aan mensen met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking. We gaan altijd uit van iemands kracht en niet van zijn of haar tekortkomingen. Het stimuleren van de zelfstandigheid en behouden en/of aanleren van vaardigheden vinden we belangrijk. De cliĆ«ntĀ houdt zelf de regie, samen wordt gezocht naar oplossingen die passend zijn bij de situatie. Hierin is een open communicatie en betrouwbaarheid belangrijk!

Care-Point is ervan overtuigt dat een juiste balans noodzakelijk is om goed in je vel te zitten en stimuleert een zinvolle vrije tijd invulling. Sport en spel heeft een positieve uitwerking op lichaam en geest.

Kenmerkend aan de werkwijze binnen Care-Point:

  • Een respectvolle en persoonlijke benadering;
  • De vraag van de cliĆ«nt staat centraal;
  • Betrouwbaarheid en een open communicatie zijn erg belangrijk;
  • We werken oplossing- en systeemgericht.

Visie

Care-Point is een jonge, dynamische organisatie van goed opgeleide professionals, welke veel waarde hechten aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Middels ons kwaliteitssysteem en keurmerk wordt de continuĆÆteit van het verbeterproces gewaarborgd.

We vinden het belangrijk dat de juiste begeleider(s) aan de cliĆ«ntĀ gekoppeld wordt, waardoor er op een passend tempo en met de juiste expertise bereikt kan worden wat er binnen de mogelijkheden ligt.Ā 

Medezeggenschap

De Cliƫntenraad is een officieel advies orgaan dat is ingesteld op basis van de Wet Medezeggenschap Cliƫntenraden en heeft tot taak om in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliƫnten te behartigen. De cliƫntenraad lost niet de individuele signalen of klachten van cliƫnten op maar kan wel bij meerdere vergelijkbare klachten samen met de directie nauwkeurig gaan kijken naar eventuele tekortkomingen.

HOE WERKT DE CLIƋNTENRAAD?

De Cliƫntenraad vergadert gemiddeld vier keer per jaar, waarbij de directie 2 keer per jaar aanschuift. Zij houdt zich bezig met aandachtspunten vastgesteld door de Cliƫntenraad zelf en/of door de directie.

WIE ZITTEN ER IN DE CLIƋNTENRAAD?

De Cliƫntenraad bestaat uit cliƫnten of hun (wettelijk) vertegenwoordigers, of kan leden bevatten, die op persoonlijke titel benoemd worden. De leden van de Cliƫntenraad worden door de Directie van de organisatie benoemd.

ADVIES AAN DE CLIƋNTENRAAD

Wanneer u van mening bent dat bepaalde onderwerpen of adviezen van belang kunnen zijn voor verbetering van de dienstverlening van Care-Point, dan nodigt de Cliƫntenraad u uit deze te sturen aan medezeggenschap@care-point.nl

INTERESSE IN DE CLIƋNTENRAAD?

Heeft u interesse om deel te nemen aan de Cliƫntenraad of wilt u meer informatie? Mail ons gerust via medezeggenschap@care-point.nl