in- en exclusiecriteria

Voorwaarden voor het kunnen afnemen van ambulante begeleiding bij Care-Point:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je stelt je begeleidbaar op en wil werken aan je doelen
 • Er is een geldige indicatie

Care-Point biedt geen:

 • Behandeling en therapie;
 • Persoonlijke verzorging
 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • Verpleegkundige zorg;
 • Het aanreiken of toedienen van medicatie;
 • Het verlenen van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ).
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
 • Wij bieden geen ondersteuning in de weekenden en over het algemeen niet in de avonden.

Je situatie kan veranderen op het moment dat je bij Care-point in zorg bent. Wanneer je op basis van onze exclusiecriteria uitgesloten zou moeten worden van onze zorg, gaan wij samen met je en/of je vertegenwoordiger op zoek naar een plek waar de gewenste zorg wel geboden kan worden.